Zakres działalności

TELETRANSMISJA I SIECI

Oferowane przez nas systemy sieciowe obejmują przełączniki oraz routery z portami o przepustowości: 1 Gbps, 10 Gbps i 40 Gbps. Technologia Ethernet 10 Gbps jeszcze niedawno uznawana za bardzo kosztowną i zarezerwowaną wyłącznie do zaawansowanych rozwiązań DataCenter jest już obecnie dostępna w niewygórowanych cenach.

Niezawodność

Oferowane przez nas rozwiązania posiadają dożywotnią gwarancję i wsparcie producenta z opcją wymiany w trybie „next-day”. Możliwe jest uruchomienie konfiguracji redundatnych, w których awaria jednego z komponentów nie powoduje przestoju w pracy systemu. Oferujemy też pełen zakres usług serwisowych.

Bezpieczeństwo

Wdrażane przez nas rozwiązania LAN zapewniają wielowarstwowe bezpieczeństwo danych: Poprzez zastosowanie sieci VLAN możliwe jest odseparowanie ruchu pochodzącego z różnych: działów, źródeł, sieci logicznych – nawet jeśli dysponujemy tylko jednym przełącznikiem. Technologie takie jak 802.1x powalają na zablokowanie dostępu do sieci niezautoryowanych urządzeń i użytkowników. Zapobiega to np. zalogowaniu się do sieci kablowej z „obcego” notebooka lub nieautoryzowanemu podłączeniu punktu dostępowego Wifi.

W ramach wdrożenia systemu sieci lokalnych i rozległych oferujemy następujące usługi:

 • analiza potrzeb i wymaganego poziomu bezpieczeństwa,
 • inwentaryzacja zasobów wymagających rozbudowy,
 • projekt z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury sieciowej,
 • wybór rozwiązanialub rozwiazań sprzętowych,
 • wdrożenie, opracowanie dokumentacji,
 • nadzór, rozszerzone wsparcie,
 • szkolenie (warsztatowe i autoryzowane).

We wszystkich wdrażanych przez nas rozwiązaniach zwracamy uwagę na rzeczywiste potrzeby klienta – nie oferujemy samego oprogramowania lub sprzętu lecz kompletny pakiet usług, który może być też poszerzony o takie elementy jak: tworzenie polityki bezpieczeństwa, stały nadzór nad systemem i szkolenia.

INFRASTRUKTURA DATA CENTER

Obecnie bardzo pożądanym sposobem budowania przez IT wartości dla biznesu jest model usługowy oparty o Cloud. Oznacza elastyczne podejście do kosztów i szybką implementację rozwiązań podnoszących efektywność i konkurencyjność podstawowej działalności Klienta. Budowanie oferty w tym modelu wymaga nie tylko znajomości procesów i dobrych praktyk związanych z IT, ale również odpowiednich narzędzi i modeli biznesowych. Oferujemy rozwiązania umożliwiające dostarczanie zasobów centrów przetwarzania danych (Data Center) oraz wielu usług z zakresu bezpieczeństwa danych, monitoringu i zarządzania zarówno na potrzeby wewnętrzne (Private Cloud) jak i wspierające model sprzedaży infrastruktury (Infrastructure as a Service) i aplikacji (Software as a Service). Nasze doświadczenie oparte jest na projektach z obszaru komercyjnych produktów jak VMware i Veeam, jak również rozwiązań Open Stack. Rozwiązania typu Open Source ze wsparciem komercyjnych firm oferują bardzo korzystną relację wartości do ceny oraz bardzo dużą elastyczność, która często jest kluczowa w tego typu projektach.

AUDYTY SIECI

Audyt w IT ma wiele zastosowań m.in.: weryfikację zabezpieczeń sieci, weryfikację urządzeń magazynujących dane, weryfikację systemów IT, weryfikację otrzymanych dostaw pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową.

Opis rozwiązania

Usługa ta ma na celu weryfikację stopnia zabezpieczeń sieci i systemów informatycznych. Dostępna jest w kilku wariantach:

 • Audyt „punktowy” – badanie pojedynczego serwera/serwisu lub systemu Audyt sieci – badania całości lub wybranego fragmentu infrastruktury:
  • „wewnętrzny” – weryfikacja podatności na ataki pochodzące głównie od użytkowników sieci
  • „zewnętrzny” – symulacja ataku pochodzącego z internetu
 • Audyt okresowy – okresowy audyt serwisu, systemu lub sieci – na zasadzie częściowego lub całkowitego outsourcingu usług związanych z bezpieczeństwem sieci
 • Audyt weryfikacyjny – usługa polegająca na sprawdzeniu zakupionego systemu pod kątem jego zgodności z zapisami SIWZ/PFU/Dokumentacją projektową

Audyt może obejmować wiekszość dostępnych platform operacyjnych: Systemy Windows 200x/XP/7; systemy Unix (AIX, BSD, HP-UX, Linux, Solaris, inne), systemy bezpieczeństwa: systemy firewall, systemy proxy i AV, a także urządzenia sieciowe takie jak: urządzania aktywne (switche, rutery, itp) drukarki i inny sprzęt podłączony do sieci komputerowej oraz niektóre platformy aplikacyjne, np. systemy bazodanowe i serwery aplikacji.